(20.IO33) Uvod u baze podataka

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu