(20.IOI07) Upravljanje projektima u IТ

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu