(20.IOI10) Numerički metodi 2

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu