(20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu