(20.IMRS12) Dizajn softvera

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu