(20.IMI20) Razvoj platformi za mešovito učenje

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu