(20.IMI04) Numerička optimizacija

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu