(20.IMMU13) Statističke osnove inteligentne obrade podataka

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu