(20.IMI08) Тeorija informacija u mašinskom učenju

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu