(MA.M1655 ) Perturbacije i neprekidnost uopštenih inverza

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu