(M820) Linearna algebra na poluprstenima

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu