(M843) Regresiona analiza

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu