(M849) Numeričko rešavanje stohastičkih diferencijalnih jednačina

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu