(M852) Diferencijabilna geometrija kompleksnih i skoro kompleksnih prostora

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu