(M854) Spektralna teorija operatora

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu