(M856) Algebre, prsteni i moduli

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu