(M861) Stohastički dinamički sistemi

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu