(20.IDI34) Inteligentna obrada teksta

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu