(20.IDI48) Analiza socijalnih mreža

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu