(20.IDI16) Napredni kurs iz numeričke optimizacije

Ne postoje primeri prethodnih ispita i kolokvijuma za dati predmet!

Detalji o predmetu