06.11.2020

II UPISNI ROК NA DOКТORSКE AКADEMSКE SТUDIJE

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu doktorskih akademsknh studija školske 2020/2021. godine u II upisnom roku 20 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 33 samofinansirajuća studenta za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Matematika

0

8

Doktorska škola matematike

2

5

Računarske nauke

5

7

Fizika

6

7

Hemija

7

6

Biologija

0

0

UКUPNO

20

33

Detaljnije informacije u prilogu.Podnošenje prijava kandidata je od 9. novembra 2020. do 16. novembra 2020. godine, u periodu od 11 do 13 časova.

 

Konkurs II upisni rok DAS