laboratorija 504

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-13:00 (M2.M1403) Кlasična teorijska fizika, predavanja Matematika 2021Dr Ana Mančić
14:15-16:00 (M2.M1403) Кlasična teorijska fizika, vežbe Matematika 2021 Nikola Andrejić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-112) Osnove elektrodinamike, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Vladan Pavlović
10:15-12:00 (F-114) Osnove fizike čvrstog stanja, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ljiljana Кostić
14:15-16:00 (F-115) Nuklearna fizika, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Jasmina Jeknić-Dugić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-11:00 (10.FFMA43) Školska praksa, predavanja Fizika 2021Dr Ljiljana Кostić
11:15-13:00 (10.FIZ08) Programiranje u fizici, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Aleksić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-11:00 (F-114) Osnove fizike čvrstog stanja, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Jelena Delibašić
11:15-12:00 (F-114) Osnove fizike čvrstog stanja, laboratorijske vežbe Fizika 2014Dr Jelena Delibašić
12:15-14:00 (10.FFMA43) Školska praksa, vežbe Fizika 2021Dr Ljiljana Кostić
Zimski semestarZauzetost prostorija