laboratorija 012 -NIS

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-11:00 (10.FIZ18) Laboratorijski praktikum 4, predavanja Fizika 2021Dr Suzana Stamenković
11:15-14:00 (10.FIZ18) Laboratorijski praktikum 4, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Suzana Stamenković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-14:00 (10.FMA30) Nastavna sredstva fizike 2 , laboratorijske vežbe Fizika 2021 Lazar Radenković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-13:00 (F-126) Osnove biofizike, predavanja Fizika 2014Dr Ljiljana Stevanović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (10.FMA30) Nastavna sredstva fizike 2 , predavanja Fizika 2021Dr Vesna Manić
Zimski semestarZauzetost prostorija