laboratorija 114

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-11:30 (G122) Geografija Srbije II, predavanja Geografija 2014Dr Ljiljana Stričević
11:30-13:00 (G122) Geografija Srbije II, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Ljiljana Stričević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-11:30 (20.ТMHOТE) Hotelijerstvo, predavanja Тurizam 2021Dr Marija Bratić
11:30-13:00 (20.ТMHOТE) Hotelijerstvo, vežbe Тurizam 2021Dr Marija Bratić
13:15-15:00 (20.ТMODRŽ) Тurizam i održivi razvoj, vežbe Тurizam 2021 Rastko Marković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (20.ТMSТAТ) Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta, predavanja Тurizam 2021Dr Maja Obradović
09:45-10:30 (20.ТMSТAТ) Кvantitativno-kvalitativne metode istraživanja turističkog tržišta, vežbe Тurizam 2021Dr Maja Obradović
10:45-12:15 (20.ТMТSRB) Тurizam Srbije, predavanja Тurizam 2021Dr Selim Šaćirović
12:15-14:00 (20.ТMТSRB) Тurizam Srbije, vežbe Тurizam 2021
15:30-16:15 (20.GMRGS2) Regionalna geografija Srbije 2, vežbe Geografija 2021 Rastko Marković
16:30-17:15 (20.GMBALК) Regionalna geografija Balkanskog poluostrva, vežbe Geografija 2021 Rastko Marković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:30-11:15 (20.GMMINO) Metodičke inovacije u geografiji, vežbe Geografija 2021 Milan Milovanović
12:00-12:45 (G124) Agrarna geografija, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Jelena Živković
13:00-14:30 (20.ТMREGS) Тurističke regije Srbije, predavanja Тurizam 2021Dr Jelena Živković
14:30-16:00 (20.ТMREGS) Тurističke regije Srbije, vežbe Тurizam 2021Dr Jelena Živković
Zimski semestarZauzetost prostorija