učionica 24

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:45 (IO-61) Računarske mreže, predavanja Računarske nauke 2014Dr Predrag Кrtolica
10:00-11:30 (IO-61) Računarske mreže, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Predrag Кrtolica
11:30-13:00 (BIO307) Organska evolucija, predavanja Biologija 2014Dr Jelka Crnobrnja-Isailović
13:15-14:45 (BIOI62) Osnovi konzervacione biologije, predavanja Biologija 2014Dr Jelka Crnobrnja-Isailović
17:15-20:00 (IO-51) Verovatnoća, vežbe Računarske nauke 2014 Aleksandra Petrović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (OB.OB21O) Biologija ćelije, predavanja Biologija 2021Dr Perica Vasiljević
09:30-11:00 (OB.OB44O) Opšta ekologija, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Đurađ Milošević
11:00-12:30 (20.IO43) Uvod u operativne sisteme, predavanja Računarske nauke 2021Dr Predrag Кrtolica
12:30-14:45 (OB.OB22O) Zoologija beskičmenjaka 2, predavanja Biologija 2021Dr Vladimir Žikić
15:00-16:45 (OB.OB243) Osnovi astrobiologije, predavanja Biologija 2021Dr Milan Milošević
15:00-16:45 (BIOI63) Osnovi astrofizike sa astrobiologijom, predavanja Biologija 2014Dr Milan Milošević
17:00-17:45 (OB.OB243) Osnovi astrobiologije, vežbe Biologija 2021Dr Milan Milošević
17:00-17:45 (BIOI63) Osnovi astrofizike sa astrobiologijom, vežbe Biologija 2014Dr Milan Milošević
18:00-18:45 (OB.OB241) Biološka raznovrsnost, vežbe Biologija 2021

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (BIOI61) Metodika nastave biologije, predavanja Biologija 2014Dr Marina Jušković
10:15-12:00 (M306) Funkcionalna analiza, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Vladimir Rakočević
14:15-17:00 (M158) Istorija i filozofija matematike, predavanja Matematika 2014Dr Dejan Ilić
17:00-19:30 (20.IO22) Diskretne strukture 2, predavanja Računarske nauke 2021Dr Milan Bašić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (O-03) Engleski jezik, predavanja Matematika 2014Dr Кatarina Milenković
08:00-09:30 (00.ENGB1) Engleski jezik B1, predavanja Hemija 2021Dr Кatarina Milenković
08:00-09:30 (00.ENGB1) Engleski jezik B1, predavanja Biologija 2021Dr Кatarina Milenković
08:00-09:30 (00.ENGMB1) Engleski jezik B1, predavanja Geografija 2021Dr Кatarina Milenković
08:00-09:30 (00.ENGMB1) Engleski jezik B1, predavanja, grupa1 Тurizam 2021Dr Кatarina Milenković
08:00-10:30 (O-04) Engleski jezik 1, predavanja Računarske nauke 2014Dr Кatarina Milenković
09:45-10:30 (00.ENGB1) Engleski jezik B1, vežbe Hemija 2021Dr Кatarina Milenković
09:45-10:30 (00.ENGB1) Engleski jezik B1, vežbe Biologija 2021Dr Кatarina Milenković
09:45-10:30 (00.ENGMB1) Engleski jezik B1, vežbe Geografija 2021Dr Кatarina Milenković
09:45-10:30 (00.ENGMB1) Engleski jezik B1, vežbe Тurizam 2021Dr Кatarina Milenković
11:00-13:30 (OB.OB23O) Algologija i mikologija, predavanja Biologija 2021Dr Тatjana Mihajilov-Кrstev
14:15-16:00 (MA.M1007) Elementarna matematika 1, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Manojlović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-11:30 (MA.M1005) Matematička analiza 2, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Snežana Živković Zlatanović
13:15-16:00 (O-01) Psihologija, predavanja Matematika 2014Dr Jelisaveta Тodorović
13:15-16:00 (O-02) Psihologija, predavanja Računarske nauke 2014Dr Jelisaveta Тodorović
Zimski semestarZauzetost prostorija