kabinet 203

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:30-14:00 (M2.M1107) Algebarske strukture, predavanja Matematika 2021 Marija Cvetković
14:00-15:30 (M2.M1107) Algebarske strukture, vežbe Matematika 2021 Marija Cvetković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (M2.M1405) Numeričke aproksimacije i kvadraturne formule, vežbe Matematika 2021 Marija Cvetković
Zimski semestarZauzetost prostorija