kabinet 6

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
17:30-19:00 (20.GMPLAN) Geografske osnove prostornog planiranja, predavanja Geografija 2021Dr Selim Šaćirović
Letnji semestarZauzetost prostorija