laboratorija 504

Raspored časova za letnji semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-16:00 (10.FIZI41) Matematička fizika, vežbe Fizika 2021Dr Danilo Delibašić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (10.FIZI41) Matematička fizika, predavanja Fizika 2021Dr Ivan Mančev
10:15-12:00 (10.FMA23) Fizika životne sredine, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Dimitrijević
10:15-12:00 (10.FMA23) Fizika životne sredine, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Dimitrijević
10:15-12:00 (10.FMA23) Fizika životne sredine, predavanja Fizika 2021Dr Dejan Dimitrijević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (10.FIZ27) Osnove fizike čvrstog stanja, predavanja Fizika 2021Dr Ljiljana Кostić
12:15-14:00 (10.FIZI83) Automatsko upravljanje, predavanja Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
14:15-16:00 (10.FIZI83) Automatsko upravljanje, vežbe Fizika 2021Dr Biljana Samardžić
16:15-18:00 (10.FIZI73) Metodika izrade računskih zadataka, predavanja Fizika 2021Dr Ivan Mančev

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-11:00 (10.FMA43) Školska praksa, predavanja Fizika 2021Dr Ljiljana Кostić
12:15-14:00 ( 10.FIZ28) Eksperimentalne metode u fizici, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Vidosav Marković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-10:00 (10.FIZ27) Osnove fizike čvrstog stanja, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Jelena Delibašić
10:15-12:00 (10.FMA24 ) Istorija i filozofija fizike, vežbe Fizika 2021Dr Dejan Dimitrijević
10:15-12:00 ( 10.FMA24 ) Istorija i filozofija fizike , predavanja Fizika 2021Dr Dejan Dimitrijević
10:15-12:00 (10.FMA24) Istorija i filozofija fizike, vežbe Fizika 2021Dr Dejan Dimitrijević
12:15-14:00 (10.FMA43) Školska praksa, vežbe Fizika 2021Dr Ljiljana Кostić
Zimski semestarZauzetost prostorija