kabinet 13

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:30-12:00 (M653) Parcijalne diferencijalne jednačine, vežbe Matematika 2014 Кatarina Đorđević
17:15-20:00 (M551) Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule, predavanja Matematika 2014Dr Nebojša Dinčić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-16:00 (M459) Mere nekompaktnosti i primene, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Nebojša Dinčić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
15:15-17:00 (M459) Mere nekompaktnosti i primene, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Vladimir Rakočević
Zimski semestarZauzetost prostorija