računarska učionica PZ-208

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-245-B) Industrijska hemija 2, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Milena Miljković
10:15-12:00 (H-261-B) Hemija i tehnologija materijala, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Aleksandra Zarubica
12:15-14:00 (H-262-B) Forenzička hemija, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Niko Radulović
15:30-18:00 (H-230-B) Viši kurs organske hemije, predavanja, grupa1 Hemija 2014Dr Marija Genčić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-206-B) Dinamička biohemija, predavanja Hemija 2014Dr Ivan Palić
10:15-12:00 (H-227-B) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja, grupa1 Hemija 2014Dr Aleksandra Pavlović
13:00-14:30 (H-235-B) Rad sa darovitim učenicima, predavanja, grupa1 Hemija 2014Dr Vesna Stankov-Jovanović
14:30-16:00 (H-235-B) Rad sa darovitim učenicima, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Vesna Stankov-Jovanović
16:15-18:30 (M665) Statistička kontrola kvaliteta, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Miodrag Đorđević
18:30-20:00 (M665) Statistička kontrola kvaliteta, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Miodrag Đorđević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (G267) Nacionalna turistička geografija, vežbe, grupa1 Тurizam 2014Dr Marija Bratić
10:15-12:00 (G265) Тurizam i zaštita životne sredine, predavanja Тurizam 2014Dr Тatjana Đekić
12:15-13:00 (H-263-B) Hemija voda i zemljišta, vežbe Primenjena hemija 2014Dr Ivana Кostić
14:15-16:00 (H-123-B) Neorganske sirovine i materijali, predavanja Hemija 2014Dr Nikola Nikolić
16:15-18:00 (H-133-B) Organska hemija u pojavama oko nas, vežbe Hemija 2014 Milica Stevanović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-224-B) Hemija sekundarnih metabolita, predavanja Hemija 2014Dr Gordana Stojanović
08:15-10:00 (H-224A-B) Hemija sekundarnih metabolita, predavanja, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Gordana Stojanović
10:15-13:00 (H-205-B) Organske sinteze, predavanja Hemija 2014Dr Niko Radulović
13:15-15:00 (H-264-B) Hemija u poljoprivredi, laboratorijske vežbe, grupa1 Primenjena hemija 2014 Milica Nikolić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (G141) Poslovna statistika, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Miodrag Đorđević
10:00-12:30 (M-02) Matematika 2, predavanja Fizika 2014Dr Jovana Nikolov Radenković
14:15-17:30 (H-207-B) Industrijska hemija, predavanja Hemija 2014Dr Aleksandra Zarubica
Zimski semestarZauzetost prostorija