laboratorija FF-117

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:30-14:15 (H-111-B) Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Milica Nikolić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
00:00-10:00 (H-211-B) Neorganska hemija 2, predavanja, grupa1 Hemija 2014Dr Dragan Đorđević
08:15-10:00 (H-111-B) Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014 Milica Nikolić
10:15-12:00 (H-111-B) Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014 Milica Nikolić
12:15-14:00 (H-211-B) Neorganska hemija 2, vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Dragan Đorđević
Zimski semestarZauzetost prostorija