kabinet 3

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (IM-RS-I32) Кombinatorika i teorija grafova, vežbe Računarske nauke 2014 Nikola Milosavljević
10:15-12:00 (IM-UI-I32) Кombinatorika i teorija grafova, vežbe Računarske nauke 2014 Nikola Milosavljević
15:15-17:00 (IM-RS-I52) Кompleksne mreže, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Nikola Milosavljević
Zimski semestarZauzetost prostorija