kabinet PZ-204

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (H-256-2-B) Organski polutanti 2, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Marija Genčić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-16:00 (H-122-B) Nomenklatura u organskoj hemiji, predavanja, grupa1 Hemija 2014Dr Marija Genčić
16:15-17:00 (H-122-B) Nomenklatura u organskoj hemiji, vežbe Hemija 2014 Milica Stevanović
Zimski semestarZauzetost prostorija