laboratorija 114

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (G272) Nacionalni parkovi, vežbe, grupa1 Тurizam 2014Dr Jelena Živković
09:00-09:45 (G272) Nacionalni parkovi, vežbe, grupa2 Тurizam 2014Dr Jelena Živković
10:15-12:00 (G264) Тurističko-geografske regije sveta, vežbe, grupa1 Тurizam 2014 Milena Gocić
12:00-12:45 (G265) Тurizam i zaštita životne sredine, vežbe Тurizam 2014 Milena Gocić
14:15-16:00 (G274) Кulturno istorijske osnove Srbije, predavanja Тurizam 2014Dr Miloš Đorđević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (G208) Regionalna geografija Balkanskog poluostrva, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Ljiljana Stričević
10:15-12:00 (G273) Hotelijerstvo, predavanja Тurizam 2014Dr Marija Bratić
12:00-13:30 (G256) Тurističko uređenje prostora, predavanja Тurizam 2014Dr Marija Bratić
15:00-17:30 (G113) Hidrologija, vežbe, grupa2 Geografija 2014Dr Ljiljana Stričević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (G257) Banjski turizam, vežbe, grupa2 Тurizam 2014Dr Ljiljana Stričević
09:00-10:30 (G122) Geografija Srbije II, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Ljiljana Stričević
10:30-12:00 (G257) Banjski turizam, predavanja Тurizam 2014Dr Aleksandar Radivojević
12:15-14:00 (G208) Regionalna geografija Balkanskog poluostrva, predavanja Geografija 2014Dr Aleksandar Radivojević
14:00-15:30 (G211) Regionalna geografija Srbije II, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Ljiljana Stričević
15:30-17:00 (G274) Кulturno istorijske osnove Srbije, vežbe Тurizam 2014 Danica Dobrosavljević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-11:45 (G124) Agrarna geografija, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Jelena Živković
11:45-12:30 (G124) Agrarna geografija, vežbe, grupa2 Geografija 2014Dr Jelena Živković
13:00-15:15 (G206) Svetska privreda, predavanja Geografija 2014Dr Jelena Živković
15:30-16:15 (G206) Svetska privreda, vežbe Geografija 2014Dr Jelena Živković
Zimski semestarZauzetost prostorija