laboratorija 20

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-12:00 (H-204-B) Savremene elektroanalitičke metode, predavanja Hemija 2014Dr Milan Stojković
12:45-14:15 (BIOI62) Osnovi konzervacione biologije, predavanja Biologija 2014Dr Jelka Crnobrnja-Isailović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-263-B) Hemija voda i zemljišta, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Тatjana Anđelković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-128-B) Hemodinamika zagađujućih supstanci, predavanja Hemija 2014Dr Тatjana Anđelković
10:15-12:45 (O-05) Engleski jezik 2, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014 Sonja Miletić
Zimski semestarZauzetost prostorija