učionica 121

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (IO-43) Uvod u operativne sisteme, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Predrag Кrtolica
10:15-13:00 (M606) Vremenski nizovi, predavanja Matematika 2014Dr Miroslav Ristić
13:15-16:00 (IO-22) Diskretne strukture 2, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014 Nikola Milosavljević
16:15-18:00 (G133) Fizika, predavanja Geografija 2014Dr Jasmina Jeknić-Dugić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-132-B) Molekulski spektri, predavanja Hemija 2014Dr Emilija Pecev-Marinković
10:15-11:00 (H-132-B) Molekulski spektri, vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Emilija Pecev-Marinković
11:15-13:00 (M154) Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Dijana Mosić
13:15-15:00 (M154) Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Dijana Mosić
15:00-17:30 (M105) Matematička analiza 2, vežbe, grupa1 Matematika 2014 Mirjana Dimitrijević
17:30-20:00 (M105) Matematička analiza 2, vežbe, grupa2 Matematika 2014 Mirjana Dimitrijević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:15 (M405) Algebarske strukture, predavanja Matematika 2014 Marija Cvetković
10:15-13:00 (G137) Statistika, predavanja Geografija 2014Dr Miroslav Ristić
13:00-14:00 (M306) Funkcionalna analiza, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Vladimir Rakočević
14:15-15:00 (M105) Matematička analiza 2, predavanja Matematika 2014Dr Snežana Živković Zlatanović
15:15-17:45 (IO-22) Diskretne strukture 2, predavanja Računarske nauke 2014Dr Milan Bašić
17:45-20:00 (M306) Funkcionalna analiza, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Vladimir Rakočević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (BIOI61) Metodika nastave biologije, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Milica Stojković-Piperac
11:00-12:30 (BIOI61) Metodika nastave biologije, vežbe, grupa2 Biologija 2014
12:30-14:00 (EКOI22) Abiotička svojstva vodenih ekosistema, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Ana Savić
14:00-16:30 (O-03) Engleski jezik, predavanja, grupa1 Matematika 2014 Sonja Miletić
14:00-16:30 (O-04) Engleski jezik 1, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014 Sonja Miletić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (H-112-B) Preparativna organska hemija, predavanja Hemija 2014Dr Marija Genčić
09:15-11:00 (IO-61) Računarske mreže, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Predrag Кrtolica
14:00-15:30 (BIO306) Molekularna biologija, vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
15:30-17:00 (BIO306) Molekularna biologija, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić
17:00-18:30 (BIO306) Molekularna biologija, vežbe, grupa3 Biologija 2014 Nikola Jovanović
Zimski semestarZauzetost prostorija