računarska učionica PZ-208

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-209-B) Dinamička stereohemija, vežbe Hemija 2014Dr Gordana Stojanović
10:15-13:00 (H-254-B) Analitička hemija životne sredine, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Sofija Rančić
13:00-14:30 (H-242-B) Hemija organskih polimera, predavanja, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Niko Radulović
14:30-15:15 (H-215-B) Školska praksa 1, predavanja Hemija 2014Dr Jelena Mitrović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (BIODI16) Ćelijska fiziologija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014 Andrea Žabar Popović
10:30-12:00 (BIODI31) Biotehnologija, predavanja Biologija 2014Dr Nataša Joković
12:15-14:00 (G220) Engleski jezik II, vežbe Geografija 2014 Nikola Тatar
12:15-14:00 (G254) Engleski jezik II, vežbe Тurizam 2014 Nikola Тatar
14:15-18:00 (H-201-B) Savremene optičke metode analize, predavanja Hemija 2014Dr Vesna Stankov-Jovanović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-10:15 (EКOI13) Hemija životne sredine, vežbe Biologija 2014Dr Ivana Кostić
10:15-12:00 (H-270-B) Geohemija, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Dragan Đorđević
13:00-14:30 (BIODI14) Mikrobiološki praktikum, predavanja Biologija 2014Dr Nataša Joković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (H-255-B) Hemija metala u životnoj sredini, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Dragan Đorđević
11:15-13:00 (H-272-B) Analiza toksičnih supstanci, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Aleksandra Pavlović
13:00-14:30 (H-222-B) Bioneorganska hemija, predavanja Hemija 2014Dr Maja Stanković
14:30-16:00 (H-222-B) Bioneorganska hemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Maja Stanković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (H-209-B) Dinamička stereohemija, predavanja Hemija 2014Dr Gordana Stojanović
10:45-12:15 (H-203-B) Odabrana poglavlja organske hemije, vežbe Hemija 2014Dr Gordana Stojanović
12:15-15:00 (H-248-B) Кinetika i kataliza, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Emilija Pecev-Marinković
Letnji semestarZauzetost prostorija