laboratorija 501

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (10.FIZI23) Obnovljivi izvori energije, predavanja Fizika 2021Dr Lana Pantić-Ranđelović
12:15-14:00 (10.FIZI23) Obnovljivi izvori energije, laboratorijske vežbe Fizika 2021 Stefan Đorđević
Letnji semestarZauzetost prostorija