laboratorija 501

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-213) Fizika površina i tankih slojeva, laboratorijske vežbe Fizika 2014Dr Lana Pantić-Ranđelović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-213) Fizika površina i tankih slojeva, predavanja Fizika 2014Dr Lana Pantić-Ranđelović
Letnji semestarZauzetost prostorija