laboratorija FF-105

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:00-14:30 (H-226-B) Hemija površina i koloidna hemija, laboratorijske vežbe Hemija 2014Dr Marjan Ranđelović
Letnji semestarZauzetost prostorija