laboratorija FF-4

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:30-14:15 (H-248-B) Кinetika i kataliza, laboratorijske vežbe, grupa2 Primenjena hemija 2014 Ana Miletić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-12:00 (H-231-B) Odabrana poglavlja fizičke hemije, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Snežana Тošić
Letnji semestarZauzetost prostorija