laboratorija FF-5

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:30-14:00 (XX.H114C) Semimikro kvalitativna analitička hemija, predavanja Hemija 2021Dr Milan Stojković
Letnji semestarZauzetost prostorija