laboratorija FF-38

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-12:30 (H-271-B) Biodegradacije, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Aleksandra Đorđević
12:30-14:00 (H-272-B) Analiza toksičnih supstanci, laboratorijske vežbe Primenjena hemija 2014Dr Aleksandra Pavlović
Letnji semestarZauzetost prostorija