laboratorija FF-117

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
16:15-18:00 (H-208-B) Hemometrija, vežbe Hemija 2014Dr Violeta Mitić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-08:45 (H-270-B) Geohemija, vežbe Primenjena hemija 2014Dr Dragan Đorđević
08:45-10:15 (H-270-B) Geohemija, laboratorijske vežbe Primenjena hemija 2014Dr Dragan Đorđević
09:00-10:30 (H-210-B) Тeorijska neorganska hemija, predavanja Hemija 2014Dr Dragan Đorđević
10:30-12:00 (H-210-B) Тeorijska neorganska hemija, vežbe Hemija 2014 Milica Nikolić
12:15-13:00 (H-255-B) Hemija metala u životnoj sredini, vežbe Primenjena hemija 2014Dr Dragan Đorđević
13:15-14:00 (H-255-B) Hemija metala u životnoj sredini, laboratorijske vežbe Primenjena hemija 2014Dr Dragan Đorđević
Letnji semestarZauzetost prostorija