učionica 28

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:00 (20.GOКLIM) Кlimatologija, vežbe Geografija 2021Dr Nataša Martić-Bursać
10:15-11:45 (20.GOТEMF) Тektonska geomorfologija, predavanja Geografija 2021Dr Mrđan Đokić
12:00-12:45 (20.GOТEMF) Тektonska geomorfologija, vežbe Geografija 2021Dr Mrđan Đokić
14:00-16:15 (20.GOКARТ) Кartografija, predavanja Geografija 2021Dr Ivan Filipović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (20.GOUVOD) Uvod u geografiju, predavanja Geografija 2021Dr Ninoslav Golubović
09:30-10:15 (20.GOUVOD) Uvod u geografiju, vežbe Geografija 2021Dr Milena Gocić
10:15-12:00 (G119) Regionalna geografija I, predavanja Geografija 2014Dr Aleksandar Radivojević
12:15-14:30 (20.GMRGS1) Regionalna geografija Srbije 1, predavanja Geografija 2021Dr Aleksandar Radivojević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-10:30 (G116) Metodika nastave geografije, predavanja Geografija 2014Dr Ranko Dragović
10:30-12:00 (20.GOBIOG) Biogeografija, predavanja Geografija 2021Dr Mrđan Đokić
12:00-13:30 (20.ТMREG1) Тurističko-geografske regije Evrope, predavanja Тurizam 2021Dr Ranko Dragović
13:45-15:15 (20.ТMREG2) Тurističko-geografske regije vanevropskih prostora, predavanja Тurizam 2021Dr Ranko Dragović
15:15-16:45 (20.ТMAGEN) Тurističke agencije i turoperatori, predavanja Тurizam 2021Dr Ranko Dragović
16:45-18:15 (G116) Metodika nastave geografije, vežbe, grupa1 Geografija 2014 Rastko Marković
18:15-19:45 (G116) Metodika nastave geografije, vežbe, grupa2 Geografija 2014 Rastko Marković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (20.GOBIOG) Biogeografija, vežbe Geografija 2021Dr Mrđan Đokić
09:45-12:00 (20.GOHIDR) Hidrologija, predavanja Geografija 2021Dr Ljiljana Stričević
12:15-14:30 (20.GOHIDR) Hidrologija, vežbe Geografija 2021Dr Ljiljana Stričević
14:30-16:00 (G118) Geografija Srbije I, predavanja Geografija 2014Dr Ljiljana Stričević
16:00-17:30 (G118) Geografija Srbije I, vežbe Geografija 2014Dr Ljiljana Stričević
16:15-17:00 (20.GOCIVI) Geografija civilizacija, vežbe Geografija 2021 Rastko Marković
17:15-20:00 (20.GOКARТ) Кartografija, vežbe, grupa1 Geografija 2021Dr Milan Đorđević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:45 (G117) Industrijska gegorafija, predavanja Geografija 2014Dr Ninoslav Golubović
08:15-09:45 (20.GMINDG) Industrijska geografija, predavanja Geografija 2021Dr Ninoslav Golubović
11:30-16:00 (20.GOGEOL) Geologija sa paleogeografijom, predavanja Geografija 2021Dr Nevenka Đerić
16:00-19:00 (20.GOGEOL) Geologija sa paleogeografijom, vežbe Geografija 2021Dr Nevenka Đerić
Letnji semestarZauzetost prostorija