učionica 28

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:30-12:00 (G118) Geografija Srbije I, predavanja Geografija 2014Dr Aleksandar Radivojević
12:15-14:00 (G119) Regionalna geografija I, predavanja Geografija 2014Dr Aleksandar Radivojević
14:00-14:45 (G112) Geografija zemljišta, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Mrđan Đokić
14:45-15:30 (G112) Geografija zemljišta, vežbe, grupa2 Geografija 2014Dr Mrđan Đokić
15:30-17:00 (G102) Matematička geografija, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Mrđan Đokić
17:00-18:30 (G102) Matematička geografija, vežbe, grupa2 Geografija 2014Dr Mrđan Đokić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (G101) Uvod u geografiju, predavanja Geografija 2014Dr Ninoslav Golubović
10:15-11:00 (G101) Uvod u geografiju, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Ninoslav Golubović
11:15-12:00 (G101) Uvod u geografiju, vežbe, grupa2 Geografija 2014Dr Ninoslav Golubović
16:30-18:00 (G140) Nacionalna istorija, predavanja Geografija 2014Dr Miloš Đorđević
18:00-20:15 (G222) Кulturno-istorijske osnove Srbije, predavanja Geografija 2014Dr Miloš Đorđević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-10:45 (G116) Metodika nastave geografije, predavanja Geografija 2014Dr Ranko Dragović
10:45-12:00 (G263) Тurističke agencije i turoperatori, predavanja Тurizam 2014Dr Ranko Dragović
12:15-13:45 (G111) Geografija stanovništva, predavanja Geografija 2014Dr Selim Šaćirović
13:45-15:15 (G110) Biogeografija, predavanja Geografija 2014Dr Ranko Dragović
15:15-17:00 (G219) Nacionalna turistička geografija, predavanja Geografija 2014Dr Selim Šaćirović
17:10-19:15 (G201) Prostorno planiranje, predavanja Geografija 2014Dr Selim Šaćirović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-08:30 (G110) Biogeografija, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Mrđan Đokić
08:30-09:15 (G110) Biogeografija, vežbe, grupa2 Geografija 2014Dr Mrđan Đokić
10:00-11:30 (G253) Geografija turističkih naselja, predavanja Тurizam 2014Dr Ninoslav Golubović
11:30-13:00 (G253) Geografija turističkih naselja, vežbe, grupa1 Тurizam 2014 Milena Gocić
13:00-14:30 (G220) Engleski jezik II, predavanja Geografija 2014 Nikola Тatar
13:00-14:30 (G254) Engleski jezik II, predavanja Тurizam 2014 Nikola Тatar

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (G117) Industrijska gegorafija, predavanja Geografija 2014Dr Ninoslav Golubović
11:00-15:30 (G103) Geologija sa petrografijom, predavanja Geografija 2014Dr Nevenka Đerić
15:30-20:00 (G103) Geologija sa petrografijom, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Nevenka Đerić
Letnji semestarZauzetost prostorija