laboratorija FF-127

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-15:00 (H-217-B) Školski ogledi u neorganskoj hemiji, predavanja Hemija 2014Dr Dragan Đorđević
15:15-16:00 (H-217-B) Školski ogledi u neorganskoj hemiji, vežbe Hemija 2014Dr Dragan Đorđević
16:15-18:30 (H-217-B) Školski ogledi u neorganskoj hemiji, laboratorijske vežbe Hemija 2014Dr Dragan Đorđević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-16:00 (H-215-B) Školska praksa 1, vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Jelena Mitrović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:15 (H-121-B) Statistička obrada rezultata, predavanja Hemija 2014Dr Violeta Mitić
09:00-11:15 (H-249-B) Neorganski materijali u industriji, predavanja, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Maja Stanković
09:15-10:00 (H-121-B) Statistička obrada rezultata, vežbe Hemija 2014Dr Violeta Mitić
Letnji semestarZauzetost prostorija