laboratorija FF-127

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-15:00 (H-217-B) Školski ogledi u neorganskoj hemiji, predavanja Hemija 2014Dr Nenad Кrstić
15:15-16:00 (H-217-B) Školski ogledi u neorganskoj hemiji, vežbe Hemija 2014Dr Nenad Кrstić
16:15-18:30 (H-217-B) Školski ogledi u neorganskoj hemiji, laboratorijske vežbe Hemija 2014

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-16:00 (H-215-B) Školska praksa 1, vežbe Hemija 2014Dr Jelena Mitrović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:30-09:15 (H-121-B) Statistička obrada rezultata, predavanja Hemija 2014Dr Violeta Mitić
09:15-10:00 (H-121-B) Statistička obrada rezultata, vežbe Hemija 2014Dr Violeta Mitić
Letnji semestarZauzetost prostorija