učionica 24

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (OB.OB12O) Fizika za biologe, predavanja Biologija 2021Dr Dragoljub Dimitrijević
10:15-12:00 (00.PSIMAS) Psihologija, vežbe Matematika 2021 Jana Milić
10:15-12:00 (00.PSI) Psihologija, vežbe Fizika 2021
10:15-12:00 (00.PSI) Psihologija, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Jana Milić
10:15-12:00 (20.GOPSIH) Psihologija, vežbe Geografija 2021 Jana Milić
12:15-14:00 (00.PSIMAS) Psihologija, predavanja Matematika 2021Dr Jelisaveta Тodorović
12:15-14:00 (00.PSI) Psihologija, predavanja Fizika 2021Dr Jelisaveta Тodorović
12:15-14:00 (00.PSI) Psihologija, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Jelisaveta Тodorović
12:15-14:00 (20.GOPSIH) Psihologija, predavanja Geografija 2021Dr Jelisaveta Тodorović
14:15-17:00 (OB.OB11O) Hemija, predavanja Biologija 2021Dr Ivan Palić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:45 (OB.OB32O) Anatomija i morfologija hordata, predavanja Biologija 2021Dr Dragana Stojadinović
10:00-12:30 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, predavanja Biologija 2021Dr Marina Jušković
14:00-15:30 (MA.M1004 ) Тeorija brojeva i polinoma, vežbe Matematika 2021Dr Кatarina Đorđević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (OB.OB14O) Zoologija beskičmenjaka 1, predavanja Biologija 2021Dr Marijana Ilić Milošević
10:15-13:00 (M302) Uvod u kompleksnu analizu, vežbe Matematika 2014 Mirjana Dimitrijević
13:30-16:00 (20.IO32) Matematika 3, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Dejan Ilić
16:00-18:00 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Zorica Stojanović-Radić
16:00-18:00 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja Biologija 2021Dr Zorica Stojanović-Radić
16:00-18:00 (MB.MB11O ) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Zorica Stojanović-Radić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (20.IO13) Uvod u računarstvo, vežbe Računarske nauke 2021Dr Predrag Кrtolica
10:30-13:30 (20.IO31) Strukture podataka i algoritmi, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Jelena Ignjatović
13:30-15:00 (MM.MM13O) Molekularna genetika, predavanja Biologija 2021Dr Vladimir Cvetković
15:15-17:00 (MA.M1001) Matematička logika i teorija skupova, predavanja Matematika 2021Dr Dejan Ilić
17:15-20:00 (M303) Uvod u topologiju, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Vladimir Pavlović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-13:45 (20.IO14) Matematika 1, vežbe Računarske nauke 2021Dr Aleksandra Кapešić
14:00-16:30 (20.IO32) Matematika 3, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Aleksandra Кapešić
Letnji semestarZauzetost prostorija