učionica 24

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (OB.OB12O) Fizika za biologe, predavanja Biologija 2021Dr Dragoljub Dimitrijević
10:15-12:00 (00.PSIMAS) Psihologija, vežbe Matematika 2021 Jana Milić
10:15-12:00 (00.PSI) Psihologija, vežbe Fizika 2021Dr Jelisaveta Тodorović
10:15-12:00 ( 00.PSIMAS) Psihologija, vežbe Hemija Jana Milić
10:15-12:00 (00.PSI) Psihologija, vežbe Biologija 2021 Jana Milić
10:15-12:00 (20.GOPSIH) Psihologija, vežbe Geografija 2021 Jana Milić
10:15-12:00 (00.PSI) Psihologija, vežbe Računarske nauke 2021
12:15-14:00 (00.PSIMAS) Psihologija, predavanja Matematika 2021Dr Jelisaveta Тodorović
12:15-14:00 (00.PSI) Psihologija, predavanja Fizika 2021Dr Jelisaveta Тodorović
12:15-14:00 ( 00.PSIMAS) Psihologija, predavanja HemijaDr Jelisaveta Тodorović
12:15-14:00 (00.PSI) Psihologija, predavanja Biologija 2021Dr Jelisaveta Тodorović
12:15-14:00 (20.GOPSIH) Psihologija, predavanja Geografija 2021Dr Jelisaveta Тodorović
12:15-14:00 (00.PSI) Psihologija, predavanja Računarske nauke 2021
14:15-17:00 (OB.OB11O) Hemija, predavanja Biologija 2021Dr Dragan Đorđević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:45 (OB.OB32O) Anatomija i morfologija hordata, predavanja Biologija 2021Dr Dragana Stojadinović
10:00-12:30 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, predavanja Biologija 2021Dr Marina Jušković
12:30-14:00 (ME.ME31O) Кonzervaciona biologija, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Đurađ Milošević
14:00-15:30 (MA.M1004 ) Тeorija brojeva i polinoma, vežbe Matematika 2021Dr Milica Кolundžija
15:45-18:45 (20.IO52) Paralelno i distribuirano programiranje, predavanja Računarske nauke 2021Dr Branimir Тodorović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:45 (MA.M1002) Matematička analiza 1, predavanja Matematika 2021Dr Snežana Živković Zlatanović
10:45-12:15 (20.GODEMO) Demogeografija, vežbe Geografija 2021 Jovana Vuletić
12:15-13:45 (OB.OB52O) Fiziologija biljaka, predavanja Biologija 2021Dr Dragana Stojičić
13:45-16:15 (20.IO32) Matematika 3, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Dejan Ilić
16:15-18:00 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Zorica Stojanović-Radić
16:15-18:00 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja Biologija 2021Dr Zorica Stojanović-Radić
16:15-18:00 (MB.MB11O ) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Zorica Stojanović-Radić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (20.IO11) Uvod u programiranje, predavanja Računarske nauke 2021Dr Ivan Stanimirović
10:45-13:30 (20.IO12) Diskretne strukture 1, predavanja Računarske nauke 2021Dr Jelena Ignjatović
13:30-15:00 (MM.MM13O) Molekularna genetika, predavanja Biologija 2021Dr Vladimir Cvetković
15:15-17:00 (MA.M1001) Matematička logika i teorija skupova, vežbe Matematika 2021Dr Dejan Ilić
17:15-20:00 (MA.M1002) Matematička analiza 1, vežbe Matematika 2021 Mirjana Dimitrijević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:45 (20.IO13) Uvod u računarstvo, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Ivana Micić
11:00-13:45 (20.IO14) Matematika 1, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021 Milena Stojanović
14:15-17:00 (20.IO14) Matematika 1, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021 Milena Stojanović
17:15-20:00 (20.IO51) Verovatnoća, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021 Aleksandra Petrović
Letnji semestarZauzetost prostorija