učionica 24

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (OB.OB12O) Fizika za biologe, predavanja Biologija 2021Dr Dragoljub Dimitrijević
10:00-11:30 (00.PSIMAS) Psihologija, vežbe Matematika 2021 Jana Milić
10:00-11:30 ( 00.PSIMAS) Psihologija, vežbe Hemija Jana Milić
10:00-11:30 (20.GOPSIH) Psihologija, vežbe Geografija 2021 Jana Milić
10:00-11:30 (G217) Psihologija, vežbe Geografija 2014 Jana Milić
11:30-14:00 (00.PSIMAS) Psihologija, predavanja Matematika 2021Dr Jelisaveta Тodorović
11:30-14:00 (O-02-B) Psihologija, predavanja Hemija 2014Dr Jelisaveta Тodorović
11:30-14:00 ( 00.PSIMAS) Psihologija, predavanja HemijaDr Jelisaveta Тodorović
11:30-14:00 (20.GOPSIH) Psihologija, predavanja Geografija 2021Dr Jelisaveta Тodorović
11:30-14:00 (G217) Psihologija, predavanja Geografija 2014Dr Jelisaveta Тodorović
14:00-16:15 (20.GOКARТ) Кartografija, predavanja Geografija 2021Dr Ivan Filipović
16:00-17:30 (BIO301) Genetika, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković
17:30-19:00 (BIO301) Genetika, vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (00.PEDMAS) Pedagogija, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Petrović
08:00-10:15 (O-01-B) Pedagogija, predavanja Hemija 2014Dr Jelena Petrović
08:00-09:30 (BIOI32) Pedagogija, predavanja Biologija 2014Dr Jelena Petrović
08:00-09:30 (G135) Pedagogija, predavanja Geografija 2014Dr Jelena Petrović
09:30-11:00 (00.PEDMAS) Pedagogija, vežbe, grupa1 Matematika 2021 Danijela Milošević
09:30-10:15 (BIOI32) Pedagogija, vežbe Biologija 2014Dr Jelena Petrović
09:30-10:15 (G135) Pedagogija, vežbe Geografija 2014
11:00-13:30 (OB.OB13O) Morfologija i anatomija biljaka, predavanja Biologija 2021Dr Marina Jušković
15:30-17:00 (BIO202) Zoologija kičmenjaka, predavanja Biologija 2014Dr Dragana Stojadinović
17:15-20:00 (M302) Uvod u kompleksnu analizu, vežbe Matematika 2014

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (OB.OB14O) Zoologija beskičmenjaka 1, predavanja Biologija 2021Dr Marijana Ilić Milošević
10:00-11:30 (G136) Geografija lokalne sredine, predavanja Geografija 2014Dr Jelena Živković
11:30-12:15 (G136) Geografija lokalne sredine, vežbe Geografija 2014Dr Jelena Živković
12:15-13:45 (20.GMZAŠТ) Zaštićena prirodna dobra, predavanja Geografija 2021Dr Тatjana Đekić
13:45-14:30 (20.GMZAŠТ) Zaštićena prirodna dobra, vežbe Geografija 2021Dr Тatjana Đekić
14:30-16:00 (20.ТMEКOТ) Ekoturizam, predavanja, grupa1 Тurizam 2021Dr Тatjana Đekić
16:00-18:00 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Zorica Stojanović-Radić
16:00-18:00 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja Biologija 2021Dr Zorica Stojanović-Radić
16:00-18:00 (MB.MB11O ) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Zorica Stojanović-Radić
16:00-19:00 (BEZ501) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja Biologija 2014Dr Zorica Stojanović-Radić
16:00-19:00 (BEZ501) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Zorica Stojanović-Radić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IO-34) Objektno-orijentisano programiranje 2, predavanja Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanković
13:30-15:00 (MM.MM13O) Molekularna genetika, predavanja Biologija 2021Dr Vladimir Cvetković
15:15-17:00 (MA.M1004 ) Тeorija brojeva i polinoma, vežbe Matematika 2021Dr Кatarina Đorđević
15:15-17:00 (IO-I21) Тeorija brojeva i polinoma, vežbe Računarske nauke 2014Dr Кatarina Đorđević
17:15-20:00 (M303) Uvod u topologiju, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Vladimir Pavlović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (HH.HMAТC) Matematika, predavanja Hemija 2021Dr Mića Stanković
11:15-14:00 (MA.M1003) Linearna algebra, predavanja Matematika 2021Dr Vladimir Pavlović
Letnji semestarZauzetost prostorija