kabinet 207

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-13:45 (M2.M1218) Тeorija rizika, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević
14:00-15:30 (M2.M1218) Тeorija rizika, vežbe, grupa1 Matematika 2021 Bojana Jovanović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:00-15:15 (M2.M1216) Тeorija masovnog opsluživanja, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jasmina Đorđević
15:15-17:00 (M2.M1216) Тeorija masovnog opsluživanja, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Jasmina Đorđević
Letnji semestarZauzetost prostorija