kabinet 207

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-13:00 (M2.M1204 ) Finansijska matematika, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Кrstić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-13:45 (M2.M1218) Тeorija rizika, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević
14:00-15:30 (M2.M1218) Тeorija rizika, vežbe, grupa1 Matematika 2021 Bojana Jovanović
15:45-17:15 (M2.M1215) Finansijsko modeliranje 1, vežbe, grupa1 Matematika 2021 Bojana Jovanović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-14:00 (M2.M1215) Finansijsko modeliranje 1, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Miljana Jovanović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-12:15 (M2.M1216) Тeorija masovnog opsluživanja, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević
12:30-14:00 (M2.M1216) Тeorija masovnog opsluživanja, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević
Letnji semestarZauzetost prostorija