kabinet 302

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-16:00 (Op-6) Uvod u nelinearnu dinamiku, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Ana Mančić
16:15-18:00 (Op-6) Uvod u nelinearnu dinamiku, vežbe, grupa1 Fizika 2014Dr Ana Mančić
Letnji semestarZauzetost prostorija