kabinet 407

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
17:00-19:15 (G261) Menadžment turističke privrede, vežbe Тurizam 2014Dr Jelena Petrović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (20.ТMFRAN) Francuski jezik 2, predavanja Тurizam 2021Dr Selena Stanković
09:30-11:00 (20.ТMFRAN) Francuski jezik 2, vežbe Тurizam 2021Dr Selena Stanković
15:30-17:00 (G279) Menadžment i marketing turističke destinacije, predavanja Тurizam 2014Dr Jelena Petrović
17:15-19:00 (G279) Menadžment i marketing turističke destinacije, vežbe Тurizam 2014Dr Jelena Petrović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-12:30 (20.ТMFRAN) Francuski jezik 2, predavanja Тurizam 2021Dr Selena Stanković
12:30-14:00 (20.ТMFRAN) Francuski jezik 2, vežbe Тurizam 2021Dr Selena Stanković
Letnji semestarZauzetost prostorija