kabinet 407

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (G271) Francuski jezik II, predavanja Тurizam 2014Dr Selena Stanković
10:00-10:45 (G271) Francuski jezik II, vežbe Тurizam 2014Dr Selena Stanković
11:00-12:30 (G271) Francuski jezik II, predavanja Тurizam 2014Dr Selena Stanković
12:30-13:15 (G271) Francuski jezik II, vežbe Тurizam 2014Dr Selena Stanković
13:30-15:15 (G261) Menadžment turističke privrede, vežbe, grupa1 Тurizam 2014Dr Jelena Petrović
15:30-17:00 (G279) Menadžment i marketing turističke destinacije, predavanja Тurizam 2014Dr Jelena Petrović
17:15-19:00 (G279) Menadžment i marketing turističke destinacije, vežbe, grupa1 Тurizam 2014Dr Jelena Petrović
Letnji semestarZauzetost prostorija