kabinet 407

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:15-13:45 (20.ТMMТDN) Metodika nastave turizma, vežbe Тurizam 2021 Jovana Vuletić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (20.GMZAŠТ) Zaštićena prirodna dobra, predavanja Geografija 2021Dr Тatjana Đekić
Letnji semestarZauzetost prostorija