amfiteatar 10

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-11:00 (20.IO13) Uvod u računarstvo, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021Dr Ivana Micić
11:15-14:00 (20.IO12) Diskretne strukture 1, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021Dr Zorana Jančić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IO13) Uvod u računarstvo, predavanja Računarske nauke 2021Dr Predrag Кrtolica
11:15-14:00 (20.IO12) Diskretne strukture 1, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Zorana Jančić
14:15-16:00 (ME.ME141) Abiotička svojstva vodenih ekosistema, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Ana Savić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-12:00 (20.IO14) Matematika 1, predavanja Računarske nauke 2021Dr Miroslav Ćirić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:30-16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja Hemija 2021Dr Кatarina Milenković
14:30-16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja Biologija 2021Dr Кatarina Milenković
14:30-16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja Geografija 2021Dr Кatarina Milenković
16:15-17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe Hemija 2021Dr Кatarina Milenković
16:15-17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe Biologija 2021Dr Кatarina Milenković
16:15-17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe Geografija 2021Dr Кatarina Milenković
Letnji semestarZauzetost prostorija