amfiteatar 10

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IO-32) Linearna algebra, predavanja Računarske nauke 2014Dr Miroslav Ćirić
11:00-13:30 (OB.OB11O) Hemija, predavanja Biologija 2021Dr Dragan Đorđević
13:45-16:30 (20.IO13) Uvod u računarstvo, vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
16:45-18:15 (20.IO11) Uvod u programiranje, vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
18:15-19:00 (20.IO11) Uvod u programiranje, laboratorijske vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021
19:15-20:00 (20.IO11) Uvod u programiranje, laboratorijske vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IO13) Uvod u računarstvo, predavanja Računarske nauke 2021Dr Predrag Кrtolica
11:15-14:00 (20.IO12) Diskretne strukture 1, vežbe Računarske nauke 2021Dr Ivana Micić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-12:00 (20.IO14) Matematika 1, predavanja Računarske nauke 2021Dr Miroslav Ćirić
12:15-15:00 (IO-62) Veb programiranje, predavanja Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanković
16:15-19:00 (IM-RS-31) Računarska inteligencija, predavanja Računarske nauke 2014Dr Branimir Тodorović
16:15-19:00 (IM-UI-31) Inteligentna obrada podataka, predavanja Računarske nauke 2014Dr Branimir Тodorović
16:15-19:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, predavanja Računarske nauke 2021Dr Branimir Тodorović
16:15-19:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, predavanja Računarske nauke 2021Dr Branimir Тodorović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-12:15 (20.IO12) Diskretne strukture 1, predavanja Računarske nauke 2021Dr Jelena Ignjatović
12:15-15:00 (IO-31) Strukture podataka i algoritmi, vežbe Računarske nauke 2014Dr Ivan Stanković
15:15-17:00 (IM-RS-31) Računarska inteligencija, vežbe Računarske nauke 2014Dr Aleksandar Тrokicić
15:15-17:00 (IM-UI-31) Inteligentna obrada podataka, vežbe Računarske nauke 2014Dr Aleksandar Тrokicić
15:15-18:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, vežbe Računarske nauke 2021Dr Aleksandar Тrokicić
15:15-18:00 (20.IM11) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija, vežbe Računarske nauke 2021Dr Aleksandar Тrokicić
17:15-18:00 (IM-RS-31) Računarska inteligencija, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2014Dr Aleksandar Тrokicić
17:15-18:00 (IM-UI-31) Inteligentna obrada podataka, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2014

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-12:00 (20.IO11) Uvod u programiranje, predavanja Računarske nauke 2021Dr Ivan Stanimirović
12:00-14:30 (20.IO14) Matematika 1, vežbe Računarske nauke 2021Dr Aleksandra Кapešić
Letnji semestarZauzetost prostorija