amfiteatar 10

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IO13) Uvod u računarstvo, predavanja Računarske nauke 2021Dr Predrag Кrtolica
11:15-14:00 (20.IO12) Diskretne strukture 1, vežbe Računarske nauke 2021Dr Ivana Micić
14:15-16:00 (20.IO33) Uvod u baze podataka, vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
16:15-17:00 (20.IO33) Uvod u baze podataka, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-12:00 (20.IO14) Matematika 1, predavanja Računarske nauke 2021Dr Miroslav Ćirić
12:15-14:00 (20.IO11) Uvod u programiranje, vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
14:15-15:00 (20.IO11) Uvod u programiranje, laboratorijske vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IO11) Uvod u programiranje, predavanja Računarske nauke 2021Dr Ivan Stanimirović
11:00-12:30 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Marina Dimitrijević
11:00-12:30 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Marina Dimitrijević
11:00-12:30 (MB.MB11O ) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021 Marina Dimitrijević
14:00-16:45 (20.IO12) Diskretne strukture 1, predavanja Računarske nauke 2021Dr Jelena Ignjatović
Letnji semestarZauzetost prostorija