amfiteatar 10

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-11:00 (20.IO13) Uvod u računarstvo, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021Dr Ivana Micić
11:15-14:00 (20.IO12) Diskretne strukture 1, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021Dr Zorana Jančić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (20.IO13) Uvod u računarstvo, predavanja Računarske nauke 2021Dr Predrag Кrtolica
11:15-14:00 (20.IO12) Diskretne strukture 1, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Zorana Jančić
14:15-16:00 (20.IO33) Uvod u baze podataka, vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević
16:15-17:00 (20.IO33) Uvod u baze podataka, laboratorijske vežbe Računarske nauke 2021 Vukašin Stanojević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-12:00 (20.IO14) Matematika 1, predavanja Računarske nauke 2021Dr Miroslav Ćirić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-12:30 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Marina Dimitrijević
11:00-12:30 (MB.MB11O) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Biologija 2021 Marina Dimitrijević
11:00-12:30 (MB.MB11O ) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021 Milica Pejčić
14:15-17:00 (20.IO14) Matematika 1, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021Dr Aleksandra Кapešić
Letnji semestarZauzetost prostorija