amfiteatar 10

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:15 (O-01) Pedagogija, predavanja Fizika 2014Dr Jelena Petrović
08:00-10:15 (Pr-7) Pedagogija, predavanja Fizika 2014Dr Jelena Petrović
08:00-10:15 (O-01-B) Pedagogija, predavanja Hemija 2014Dr Jelena Petrović
08:00-09:30 (BIOI32) Pedagogija, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Jelena Petrović
08:00-09:30 (G135) Pedagogija, predavanja Geografija 2014Dr Jelena Petrović
08:00-10:15 (O-01) Pedagogija, predavanja Geografija 2014Dr Jelena Petrović
09:30-10:15 (BIOI32) Pedagogija, vežbe Biologija 2014Dr Jelena Petrović
09:30-10:15 (G135) Pedagogija, vežbe Geografija 2014Dr Jelena Petrović
12:15-14:00 (BIODI33) Didaktičke inovacije, predavanja Biologija 2014Dr Jelena Petrović
12:15-14:00 (G214) Didaktičke inovacije, predavanja Geografija 2014Dr Jelena Petrović
14:15-16:00 (BIODI33) Didaktičke inovacije, vežbe Biologija 2014Dr Jelena Petrović
14:15-16:00 (G214) Didaktičke inovacije, vežbe Geografija 2014Dr Jelena Petrović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (IO-12) Diskretne strukture 1, predavanja Računarske nauke 2014Dr Miroslav Ćirić
Letnji semestarZauzetost prostorija